2017

Zorg en welzijn: ouderenzorg

De ouderenzorg in ons land In Nederland heeft iedereen recht op goede zorg op het gebied van gezondheid en welzijn. Dat geldt voor baby's, zieken, gehandicapten, ouderen en verder voor iedereen die om wat voor reden dan ook zorg nodig heeft. Het aantal ouderen in ons land neemt toe. Hierdoor is er steeds meer ouderenzorg nodig. Dit veroorzaakt weer hoge kosten in de zorg. Vanwege bezuinigingen is er in de zorg steeds minder tijd voor een stuk persoonlijke aandacht voor ouderen.