Mantel- en thuiszorg

Zorg en welzijn: ouderenzorg

De ouderenzorg in ons land

In Nederland heeft iedereen recht op goede zorg op het gebied van gezondheid en welzijn. Dat geldt voor baby's, zieken, gehandicapten, ouderen en verder voor iedereen die om wat voor reden dan ook zorg nodig heeft. Het aantal ouderen in ons land neemt toe. Hierdoor is er steeds meer ouderenzorg nodig. Dit veroorzaakt weer hoge kosten in de zorg. Vanwege bezuinigingen is er in de zorg steeds minder tijd voor een stuk persoonlijke aandacht voor ouderen. Dit levert voor zowel de ouderen zelf als voor de medewerkers in de zorg een onwenselijke situatie op. Ouderen voelen zich eenzaam. De zorgmedewerkers kunnen hun werk niet naar hun tevredenheid uitvoeren, doordat er vanwege de hoge wegdruk soms niet eens tijd is om een praatje te maken met de oudere cliënt. Er komt voor deze situatie gelukkig wel meer aandacht. Denk bijvoorbeeld aan nieuwsberichten of actualiteitenprogramma's. Doordat er meer oog is voor de hoge werkdruk in de zorg zijn deze problemen natuurlijk niet gelijk opgelost. Wel is het goed dat er een stuk bewustwording plaatsvindt.


Ontwikkelingen in de ouderenzorg

De laatste ontwikkelingen in de ouderenzorg zijn erop gericht om de ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, al dan niet met begeleiding. Wat is er fijner voor ouderen om zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving te kunnen leven met de mensen die hun lief zijn dicht om zich heen. Wel is het belangrijk dat zij de zorg die ze nodig hebben kunnen krijgen, zonder dat er aan alle kanten op wordt beknibbeld. Niet elke oudere in ons land heeft familieleden of bekenden die mantelzorg verlenen. Daarnaast kunnen mantelzorgers heel veel betekenen voor hulpbehoevenden. Ze zijn onmisbaar in ons land. Maar ze kunnen niet de volledige zorg van professionals overnemen. Het lijkt soms tegenstrijdig: om in aanmerking te kunnen komen voor een plaats in een verzorgingshuis moet je als oudere aan heel veel voorwaarden voldoen. Je komt er niet zomaar binnen. Aan de andere kant is het voor mensen die nog zelfstandig thuis kunnen wonen, soms bijna onmogelijk om voldoende zorg en hulp te krijgen, doordat er te weinig geld en tijd voor beschikbaar is. Dit zorgt bij hen en hun omgeving voor veel onduidelijkheid en onbegrip. Het mag toch niet zo zijn dat we in ons land voor onze ouderen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt en daarna ons land weer opgebouwd hebben, nu onvoldoende geld, tijd en zorg beschikbaar hebben? Dat kan en mag niet in ons welvarende land. Onze ouderen verdienen dat niet!

 

Tante Louise biedt hulp en ondersteuning aan mantelzorgers in Nederland. Kijk op hun website voor meer info.


Delen